Tevékenység

 

Vállalok jogi tanácsadást, vállalom megbízóim peren kívüli és perbeli képviseletet, szerződések szerkesztését, véleményezését polgári jogi ügyekben, mint:

  • Családi jog: házassági vagyonjogi ügyekben, házassági bontóperben, gyermekelhelyezéssel, tartással kapcsolatos-, apasági és származás megállapítása iránti-, cselekvőképességet érintő ügyekben (gyámság, gondnokság)
  • Munkajog: munkaviszonnyal, munkajogi felelősséggel, munkaviszony megszűntetéssel kapcsolatos kérdések, jogviták
  • Öröklési jog: tanácsadás örökösödési kérdésekben, képviselet a hagyatéki eljárás során, végrendelet, öröklési-, tartási szerződés szerkesztése, véleményezése
  • Ingatlanok: ingatlan adás-vételi, bérleti, ajándékozási és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése, földhivatal, és más szervek előtti eljárásokban való képviselet
  • Társasági jog, cégalapítás, módosítás, megszűntetés
  • Polgári jog egyéb területei: betegjog, szerződés nem teljesítése, illetve hibás teljesítése során felmerülő viták  és más kártérítési ügyek peren kívüli vagy peres úton történő rendezése. Egyesületek, alapítványok létrehozása, alapszabályok módosítása.

Vállalom Megbízóim képviseletét szabálysértési- és büntetőügyekben.